Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

DZIECI1.jpg

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony